| Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+
21.10 kl. 16:06

– Det är ofta andra än ledarna själva som får svara för ledningens fel, konstaterar mediebranschens ansvariga branschombudsman Mikko Honkanen från Pro.

21.10 kl. 13:50

Hur är det att mista jobbet i slutet av arbetskarriären? Pros medlem Hannele berättar. Man talar om pensionsslussen som om den skulle vara en enskild arbetstagares eget val, fast ingången till slussen ligger i arbetslivets åldersdiskriminering. – Pensionsslussen är ett sätt att lappa åldersdiskrimineringens inverkan på individnivå, konstaterar forskare Petri Palmu.

20.10 kl. 17:20

Avsikten med förhandlingarna om sparavtal var att de betydligt skulle minska antalet som sägs upp. Vi måste nu bedöma sparavtalets innehåll på nytt, konstaterar Pros ordförande Jorma Malinen. Han föreslår examensinriktad fortbildning.

16.10 kl. 09:34

–​ Ett sorgligt exempel på hur billigt och lätt det är att säga upp i Finland, säger ansvariga branschombudsmannen Jari Uschanov från Pro.

Det lönar sig inte för kommunerna att lita på företagens ansvar för kommuninvånarnas utkomst, varnar Pros ordförande Jorma Malinen.

9.10 kl. 14:21

Försäkringsmannaförbundet FMF håller på och fusioneras med Fackförbundet Pro. FMF:s representantskap har i dag godkänt fusionen på sitt möte. Pros styrelse har redan tidigare behandlat saken och representantskapet avgör fusionen på sitt möte i november.  Målsättningen är att förbunden går samman den 1 januari 2021. 

2.10 kl. 09:58

– Blir arbetsfreden en lokal handelsvara, med vilken olika koncerner eller fabriker prissätter sin konkurrenskraft, frågar ordförande Jorma Malinen från Fackförbundet Pro.

1.10 kl. 15:41

I våras blev plötsligt köksbordet, ett hörn i vardagsrummet eller kanske till och med bastun mångas nya arbetsplats. Över en miljon finländare började distansarbeta och många gör det fortfarande. Ett välfungerande distansjobb uppstår inte utan ansträngningar.

1.10 kl. 14:50

Beställ inhemskt munskydd senast onsdagen den 7 oktober.

28.9 kl. 15:53

ProNoste-karriärtjänsten sköter om Pro-medlemmarnas karriär, jobbsökning och välbefinnande även på distans.

25.9 kl. 14:19

Var på plats 6.10 klockan 10 om du vill boka Pros medlemsförmånssemester till Holiday Clubs resmål under början av år 2021. Nu kommer veckorna 2–22 för bokning.

14.9 kl. 14:41

Neste ämnar minska 470 arbetsplatser i Finland och om det förverkligas skulle omorganiseringen inverka på 1 500 arbetsuppgifter. 

– Pro förutsätter att Nestes omställningsskyddsprogram, som byggs tillsammans med personalen, är möjligast täckande, konstaterar ordförande Jorma Malinen från Fackförbundet Pro.

10.9 kl. 12:27

STTK, Akava och FFC är redo att utvidga lokalt avtalande via arbets- och tjänstekollektivavtal, så att arbetstagarens ställning tryggas.

9.9 kl. 16:11

Toppen av permitteringsvågen, som coronaviruset orsakade, verkar vara bakom oss i de privata branscherna inom Fackförbundet Pro. Av medlemmarna i Pros privata sektor var 3,7 procent permitterade i augusti 2020, vilket är cirka 4 procentenheter mindre än i maj.

8.9 kl. 16:51

Hundra valdes till Pros nya representantskap för perioden 2020–2024. Suppleanternas namn publiceras på den finska sidan under tisdagskvällen.

7.9 kl. 11:07

Röstningen i Pros representantskapsval upphörde i fredags klockan 16. Centralvalnämnden behandlar valets resultat tisdagen den 8 september.

27.8 kl. 10:38

UPM planerar stänga Kaipola pappersfabrik före slutet av år 2020. Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen yrkar på arbetsgivaransvar av företaget.

 

26.8 kl. 11:39

Finnair inleder samarbetsförhandlingar om tusen arbetsplatser och fortsätter permitteringar. – Jag hoppas att varaktiga personalminskningar blir på miniminivå, summerar Pros ordförande.

24.8 kl. 13:19

Rådgivningen i frågor om anställnings- och tjänsteförhållanden är stängd tisdagen den 25 augusti på grund av personalens utbildning.

20.8 kl. 16:22

Fackförbundet Pro kräver att regeringen i budgetmanglingen riktar medel till att främja ungas arbetsförmåga. En växande orsak till unga vuxnas sjukpensionering är psykisk ohälsa. Coronavåren har försvårat ungas ställning på arbetsmarknaden och klart ökat behovet av mentalvårdstjänster.

17.8 kl. 09:46

Förbundets styrelse beslöt att förbundets eller i dess namn ordnade medlemstillställningar endast hålls med elektroniska medel.