| Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+
18.10 kl. 12:59

Under medlemstillställningen Do we c are? hörde vi inlägg av sakkunniga och diskuterade om klimatteman, naturens mångfald, företagsansvar och matsvinn samt funderade i grupper på hur vi alla skulle kunna verka för att stävja klimatförändringen.

16.10 kl. 15:11

Pros personalrepresentanter bedömer utgående från STTK:s personalrepresentantbarometer att det klart svåraste i lokalt avtalande är lönesättning. Hälften av respondenterna upplever att lönesättning är svårt eller mycket svårt och ingen upplever att det är mycket lätt att avtala om lokalt.

11.10 kl. 14:02

Pros medlemmar har i genomsnitt 4,5 personkontakter per månad utanför arbetet i den egna branschen. Cheferna har större kollegialt nätverk än de sakkunniga.

2.10 kl. 15:04

Fackförbundet Pro och Teknologiindustrin inledde förhandlingarna om kollektivavtal för tjänstemännen i planerings- och konsultbranschen. Förhandlingarna fortsätter den 25 oktober.

2.10 kl. 09:42

OP Gruppen fortsätter förenkla organisationsstrukturen. Som följd därav upphör 290 arbetsplatser.

26.9 kl. 11:13

På Hungerdagen kan man hjälpa offren för krig och naturkatastrofer genom att klicka en donation från Pros sidor.

25.9 kl. 13:35

– Viljan att finna förmildrande omständigheter verkade avlägsen på arbetsgivarens sida och genuina förhandlingar fördes inte, berättar Telias huvudförtroendeman.

20.9 kl. 15:25

Fackförbundet Pro stöder klimatstrejkande unga och uppmuntrar sina medlemmar till klimatåtgärder. Finland behöver en effektiv klimatpolitik, med vilken man kan bevara även människornas välbefinnande.

19.9 kl. 13:17

Vi förnyar vår webbplats! Vi vill att våra webbsidor så bra som möjligt betjänar våra medlemmar och andra som är intresserade av Fackförbundet Pros verksamhet.

13.9 kl. 10:25

Det kan ses som en självklarhet att en motiverad och välmående personal gör bättre resultat än anställda som enbart hanterar rutinuppgifter utan chans att påverka sina jobb. Därför kan det ses som en produktiv investering när företag målmedvetet agerar för att förbättra arbetsmiljön.

10.9 kl. 15:47

Fackförbundet Pro fortsatte i dag förhandlingarna om nytt kollektivavtal med Teknologiindustrin rf. Förhandlingarna har avbrutits och Pro har inte förutsättningar att fortsätta förhandlingarna.

10.9 kl. 13:50

UPM stänger pappersmaskin 2 i Raumo och säljer Chappelle tidningspappersfabriken i Frankrike. Bolaget inleder samtidigt samarbetsförhandlingar som kan leda till att rentav 179 personer sägs upp. Pros Malinen beklagar det stora antalet som kan komma att sägas upp.   

10.9 kl. 13:12

Aktia Bank inleder samarbetsförhandlingar som omfattar 380 personer. Huvudförtroendeman Marit Leinonen berättar att stämningen i banken är väntande.

10.9 kl. 11:28

Avtalsparterna i universitetens allmänna kollektivavtal Fackförbundet Pro, Bildningsarbetsgivarna, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL har kommit överens om att arbetsgruppens utsatta tid för att granska tidsbundna arbetsavtal förlängs till slutet av år 2019.

5.9 kl. 11:48

Eltel Networks Oy har inlett samarbetsförhandlingar om 75 arbetsplatser och Eltel Networks Pohjoinen Oy om 15 arbetsplatser. Samarbetsförhandlingarna som leder till uppsägningar kom som en överraskning för personalen.

2.9 kl. 16:09

Fackförbundet Pro och Teknologiindustrin inledde i dag den 2 september förhandlingarna om kollektivavtal för branschens tjänstemän. Under den första förhandlingen gav Teknologiindustrin sin syn på det ekonomiska läget och man gick igenom parternas centrala avtalsmålsättningar.

30.8 kl. 14:57

Bokningen av Holiday Clubs semestermål för våren och sommaren 2020, som erbjuds Pros medlemmar, öppnas tisdag 1.10.2019 klockan tio. Veckorna som nu öppnas för bokning är veckorna 2–22. Bokningen av semesterveckorna görs i bokningsordning utan speciell ansökningstid eller utlottning. Det lönar sig alltså att vara ute i tid!

28.8 kl. 13:10

Industrins löntagare (på finska förkortat TP) har stakat ut de gemensamma målsättningarna för de kommande kollektivavtalsförhandlingarna. Enligt TP:s styrelse ska de kommande avtalsuppgörelserna stärka löntagarnas köpkraft och slopa arbetstidsförlängningarna i enlighet med konkurrenskraftsavtalet.

22.8 kl. 10:44

Rådgivaren vid FFC:s, Akavas och STTK:s Sommarjobbarinfo påminner sommarjobbarna om att det lönar sig att se till att en eventuell visstidsanställning som fortsätter efter sommaren är lagenlig. Under sommaren är det ett antal unga som har kontaktat avgiftsfria Sommarjobbarinfo eftersom de har fått tidsbundna arbetsavtal som har staplats på varandra en gång i månaden under en längre tid.

20.8 kl. 15:52

I finansieringsbranschen förhandlar man inte separat om det så kallade optionsåret, det vill säga om löneuppgörelsen för år 2020. Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA, som företräder finansieringsbranschen, meddelade om saken i går.