| Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+
8.12 kl. 15:21

Pros centrala målsättningar – slopandet av de så kallade kiky-timmarna och löneuppgörelser som förbättrar köpkraften – har inte framskridit i förhandlingarna. Pro inleder en tre dygn lång arbetsnedläggelse den 9 december på separat utsedda företag i fem avtalsbranscher. Övertidsförbudet inom tillämpningsområde för Pros kollektivavtal för tjänstemännen i teknologiindustrin fortsätter till den 11 december. I planerings- och konsultbranschen inleds övertidsförbud den 9 december.

4.12 kl. 14:57

För många företagare kan ensamföretagandet kännas just ensamt. Därför erbjuder ProSoolo stöd och olika tjänster för ensamföretagare. Vem som helst får ta i bruk tjänsten, det enda kravet är att man är ensam i företaget.

29.11 kl. 16:03

Medlingen i arbetskonflikterna i Pros avtalsbranscher börjar på riksförlikningsmannens kansli på lördag 30.11.2019 vid lunchtid. Först ut är Pros kemibransch.

24.11 kl. 18:04

Pro inleder en tre dygn lång arbetsnedläggelse den 9 december i separat utvalda företag i fem avtalsbranscher. Övertidsförbudet i tillämpningsområdet  för tjänstemännens kollektivavtal i teknologiindustrin fortgår till den 11 december.

18.11 kl. 12:46

Pros medlemsavgift hålls oförändrad år 2020.  Verksamheten är på hållbar grund.

12.11 kl. 15:55

OP Centralinstitutskoncernen har avslutat sina samarbetsförhandlingar, som inleddes i oktober. Samarbetsförhandlingarna ledde till att totalt ungefär 460 arbetsuppgifter upphör.

7.11 kl. 14:43

Löntagarcentralorganisationerna FFC, Akava och STTK fortsätter med programmet som ger unga en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet genom sommarjobb. "Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant" är en modell för sommarjobb som är avsedd för unga i grundskolan, tionde klassen och gymnasiet. Centralorganisationerna har ingått ett avtal kring modellen, där de rekommenderar företagen att anställa unga sommarjobbare.

5.11 kl. 12:39

Fackförbundet Pro tilldelade två företag jämställdhetspriset år 2019. Nokia Oy tilldelades priset för förtjänstfull lönekartläggning. Företaget gick igenom alla arbetstagares löner för att finna ogrundade löneskillnader och budgeterade separat medel för att korrigera dem. Ramboll Finland Oy belönades för att främja kombinerandet av arbete och övrigt liv. Ramboll har i användning bland annat ledighet vid skolstart.

4.11 kl. 15:58

Fackförbundet Pro har fattat beslut om övertidsförbud och förbud mot resor i arbetsärenden på fritiden inom tillämpningsområdet för teknologiindustrins tjänstemannaavtal. Övertidsförbudet omfattar alla som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde och det inleddes den 4 november.

23.10 kl. 10:53

Enligt den enkät som STTK låtit utföra upplever mer än var femte (22 %) av dem som svarat att inomhusluften på arbetsplatsen är rätt dålig eller synnerligen dålig. I arbetstagarposition upplevs inomhusluften som klart sämre än i chefs- eller ledarposition. Mest problem finns det i social- och hälsovårdsbranschen samt i utbildnings- och transportbranschen. Ju större organisation, desto mer problem förekommer det. Mest finns de på den kommunala sidan.

18.10 kl. 12:59

Under medlemstillställningen Do we c are? hörde vi inlägg av sakkunniga och diskuterade om klimatteman, naturens mångfald, företagsansvar och matsvinn samt funderade i grupper på hur vi alla skulle kunna verka för att stävja klimatförändringen.

16.10 kl. 15:11

Pros personalrepresentanter bedömer utgående från STTK:s personalrepresentantbarometer att det klart svåraste i lokalt avtalande är lönesättning. Hälften av respondenterna upplever att lönesättning är svårt eller mycket svårt och ingen upplever att det är mycket lätt att avtala om lokalt.

11.10 kl. 14:02

Pros medlemmar har i genomsnitt 4,5 personkontakter per månad utanför arbetet i den egna branschen. Cheferna har större kollegialt nätverk än de sakkunniga.

2.10 kl. 15:04

Fackförbundet Pro och Teknologiindustrin inledde förhandlingarna om kollektivavtal för tjänstemännen i planerings- och konsultbranschen. Förhandlingarna fortsätter den 25 oktober.

2.10 kl. 09:42

OP Gruppen fortsätter förenkla organisationsstrukturen. Som följd därav upphör 290 arbetsplatser.

26.9 kl. 11:13

På Hungerdagen kan man hjälpa offren för krig och naturkatastrofer genom att klicka en donation från Pros sidor.

25.9 kl. 13:35

– Viljan att finna förmildrande omständigheter verkade avlägsen på arbetsgivarens sida och genuina förhandlingar fördes inte, berättar Telias huvudförtroendeman.

20.9 kl. 15:25

Fackförbundet Pro stöder klimatstrejkande unga och uppmuntrar sina medlemmar till klimatåtgärder. Finland behöver en effektiv klimatpolitik, med vilken man kan bevara även människornas välbefinnande.

19.9 kl. 13:17

Vi förnyar vår webbplats! Vi vill att våra webbsidor så bra som möjligt betjänar våra medlemmar och andra som är intresserade av Fackförbundet Pros verksamhet.

13.9 kl. 10:25

Det kan ses som en självklarhet att en motiverad och välmående personal gör bättre resultat än anställda som enbart hanterar rutinuppgifter utan chans att påverka sina jobb. Därför kan det ses som en produktiv investering när företag målmedvetet agerar för att förbättra arbetsmiljön.