| Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+
18.9 kl. 11:19

Betalt övertidsarbete utförs lite knappt en timme per vecka i teknologiindustrin och grå övertid ungefär en halv timme per vecka eller sammanlagt ungefär en och en halv vecka per år.

17.9 kl. 12:40

E-post som innehöll ungdomlig språkanvändning ledde utan varning till sparken åt Miika. Pros chefsjurist Patrik Stenholm berättar att motsvarande anställningstvister och uppsägningar säkert kommer att öka om uppsägning beroende på person underlättas i företag med färre än 20 anställda.

14.9 kl. 11:22

Pro deltar i Näsdagsinsamlingen. Genom att sända ett textmeddelande kan också du vara med!

13.9 kl. 11:02

Vi frågade Fackförbundet Pros jurist Pia Ahonen vad försvagningen av uppsägningsskyddet i företag med under 20 anställda skulle betyda för en vanlig sakkunnig och chef.

12.9 kl. 18:00

Med Fackförbundet Pros beslut börjar det övertidsförbud för tjänstemännen inom industrin måndagen den 17 september klockan 000.00 och det fortgår tills vidare. Med övertidsförbudet motsätter man sig regeringens planer på att försämra uppsägningsskyddet i företag med färre än 20 anställda.

10.9 kl. 16:26

Allt oftare är en kvinnlig Pro-medlem chef. Antalet kvinnor ökar antalet i tekniskt arbete, medan antalet män ökar i kundbetjäningsuppgifter.

7.9 kl. 09:52

– Förbundens alla arbetsgrupper har nu inlett sitt värv. Arbetet för de gemensamma sakerna är i sin ordning, berättar Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen.

4.9 kl. 13:06

Efter en lång sommarsemester kan det kännas trögt att återvända till jobbet. Hur ska man orka igenom årets mörkaste period och samtidigt prestera på jobbet? Sampsa Puttonen från Arbetshälsoinstitutet ger sina bästa råd för att hitta motivationen i arbetsvardagen.

31.8 kl. 16:03

Fackförbundet Pros styrelse beslöt i dag på sitt möte om förberedelser av organisatoriska åtgärder mot försämringarna av uppsägningsskyddet. Om åtgärderna och deras tidtabell besluts och informeras separat.

28.8 kl. 16:48

Pros jour i anställningsfrågor är stängd onsdag och torsdag på grund av utbildning. Med e-post och servicebegäran når man fram.

23.8 kl. 13:26

Av dem som söker arbetslöshetsunderstöd från Arbetslöshetskassan Pro uppfyllde ungefär 60 procent aktivitetsvillkoret. Kassan utvecklar fortlöpande sin service och medlemmarna kan lätt följa med den egna aktiviteten direkt från sin smarttelefon.

23.8 kl. 12:35

Pro stöder över fyrtioåriga arbetssökandes UusioUra-evenemang i huvudstadsregionen. Som fyrtioåring kan man byta riktning och hinner ännu göra fast en 20-årig karriär, men ett eget rekryteringsevenemang för medelålders har saknats.

20.8 kl. 12:34

Också en liten förseelse skulle räcka till uppsägning om lagen för att ändra uppsägningsgrunderna i företag med färre än 20 arbetstagare ändrades. Pro kräver att propositionen dras tillbaka. Samma Finlands lag hör till såväl stora som små företag, poängterar ordförande Jorma Malinen från Pro.

15.8 kl. 10:46

– Tillsammans gör vi det till en fantastisk kväll, säger Pros Jorma Malinen om Pro on Stage-evenemanget.

10.8 kl. 11:34

Lootholma i Gustavs erbjuder året om en avkopplande miljö för semester. Pros medlemmar kan övernatta förmånligare i skärgårdsmiljön.

15.6 kl. 15:22

Pro betjänar hela sommaren, men jourtiderna avviker från de vanliga.

14.6 kl. 14:10

Medlemmarna i Pro får många förmåner för sina sommarresor såväl på land som till havs. Här presenteras ett litet axplock.

14.6 kl. 13:56

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft i maj. Den ser till att ingens personuppgifter behandlas eller bevaras i onödan. GDPR kräver inga åtgärder av Pros medlemmar men ökar förtroendet mellan förbundet och medlemmarna.

12.6 kl. 15:42

– Fackföreningsrörelsen är på väg mot större helheter både på arbetsgivar- och löntagarsidan. Det här är Pros och Pardias svar på utvecklingen, konstaterar ordförande Malinen från Pro.

12.6 kl. 10:08

Fabriken i Lappvik sysselsätter ungefär 115 personer.

  • Hallituksen aikeet heikentää henkilöstä johtuvaa irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä aiheuttaa turvattomuutta ja levottomuutta palkansaajissa. Mitään näyttöä ei ole, että irtisanomissuo... Read more

Snabbgallup

Återvänder du redan till jobbet?