| Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+
14.1 kl. 16:38

Pro inleder en två veckor lång arbetsnedläggelse den 27 januari i separat utvalda företag i teknologiindustrin, kemiindustrin, glaskeramiska industrin, gummiindustrin och i pappersindustrin. I energibranschen börjar en veckolång arbetsnedläggelse i separat utvalda företag den 2 februari. 

17.1 kl. 13:31

Energibranschens tjänstemän inleder den 1 februari en sju dygn lång arbetsnedläggelse i separat utvalda företag. Dessutom har det utlysts övertidsförbud i hela branschen.

14.1 kl. 16:05

Arbetsgivarens åtgärd leder inte till någon olägenhet för Pros medlemmar. Medlemskapet i Pro och arbetslöshetskassan, förmånerna och övriga tjänster är som normalt i medlemmarnas användning.

12.1 kl. 14:54

Fackförbundet Pro inleder en två veckors arbetsnedläggelse den 27 januari på separat utsedda företag inom tillämpningsområdet för pappersindustrins tjänstemannaavtal, då uppgörelse inte uppnåddes i förhandlingarna med Skogsindustrin.

12.1 kl. 14:28

Pro inleder en två veckors arbetsnedläggelse den 27 januari i separat utsedda företag i kemibranschen, glaskeramiska industrin och gummiindustrin, för uppgörelse har inte nåtts i tjänstemännens kollektivavtalsförhandlingar som förts med arbetsgivarförbunden.

12.1 kl. 12:38

Pro inleder en två veckors arbetsnedläggelse den 27 januari i separat utsedda företag inom teknologiindustrins avtalsbransch, då lösning inte hittats i kollektivavtalsförhandlingarna med Teknologiindustrin. Förbud att arbeta övertid och byta arbetsskift började i branschen den 10 januari klockan 16.00. ­

10.1 kl. 13:48

Fackförbundet Pro och Teknologiindustrin rf har förhandlat om förnyande av kollektivavtalet sedan september. Senaste förhandling var idag på förmiddagen. I förhandlingarna har det inte hittats en lösning på de centrala frågorna. Pro har meddelat om övertidsförbud och förbud att byta arbetsskift i januari, som omfattar hela branschen.

20.12 kl. 14:26

Kollektivavtalsförhandlingarna som inleddes i augusti–september har visat sig vara just så svåra som vi förväntade oss. Vi bestämde redan på våren att slopandet av den oavlönade arbetstidsförlängningen på 24 timmar är en knäckfråga för oss.

20.12 kl. 13:31

Om du själv betalar din medlemsavgift får du medlemsavgiftsreferenserna från Pro under januari.

19.12 kl. 17:54

Pros rådgivning i anställnings- och tjänsteförhållanden, medlemstjänsterna, arbetsgivarinkasseringen och Arbetslöshetskassan Pro svarar i telefon 23.12.2019–3.1.2020 kl. 9–12. 

8.12 kl. 15:21

Pros centrala målsättningar – slopandet av de så kallade kiky-timmarna och löneuppgörelser som förbättrar köpkraften – har inte framskridit i förhandlingarna. Pro inleder en tre dygn lång arbetsnedläggelse den 9 december på separat utsedda företag i fem avtalsbranscher. Övertidsförbudet inom tillämpningsområde för Pros kollektivavtal för tjänstemännen i teknologiindustrin fortsätter till den 11 december. I planerings- och konsultbranschen inleds övertidsförbud den 9 december.

4.12 kl. 14:57

För många företagare kan ensamföretagandet kännas just ensamt. Därför erbjuder ProSoolo stöd och olika tjänster för ensamföretagare. Vem som helst får ta i bruk tjänsten, det enda kravet är att man är ensam i företaget.

29.11 kl. 16:03

Medlingen i arbetskonflikterna i Pros avtalsbranscher börjar på riksförlikningsmannens kansli på lördag 30.11.2019 vid lunchtid. Först ut är Pros kemibransch.

24.11 kl. 18:04

Pro inleder en tre dygn lång arbetsnedläggelse den 9 december i separat utvalda företag i fem avtalsbranscher. Övertidsförbudet i tillämpningsområdet  för tjänstemännens kollektivavtal i teknologiindustrin fortgår till den 11 december.

18.11 kl. 12:46

Pros medlemsavgift hålls oförändrad år 2020.  Verksamheten är på hållbar grund.

12.11 kl. 15:55

OP Centralinstitutskoncernen har avslutat sina samarbetsförhandlingar, som inleddes i oktober. Samarbetsförhandlingarna ledde till att totalt ungefär 460 arbetsuppgifter upphör.

7.11 kl. 14:43

Löntagarcentralorganisationerna FFC, Akava och STTK fortsätter med programmet som ger unga en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet genom sommarjobb. "Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant" är en modell för sommarjobb som är avsedd för unga i grundskolan, tionde klassen och gymnasiet. Centralorganisationerna har ingått ett avtal kring modellen, där de rekommenderar företagen att anställa unga sommarjobbare.

5.11 kl. 12:39

Fackförbundet Pro tilldelade två företag jämställdhetspriset år 2019. Nokia Oy tilldelades priset för förtjänstfull lönekartläggning. Företaget gick igenom alla arbetstagares löner för att finna ogrundade löneskillnader och budgeterade separat medel för att korrigera dem. Ramboll Finland Oy belönades för att främja kombinerandet av arbete och övrigt liv. Ramboll har i användning bland annat ledighet vid skolstart.

4.11 kl. 15:58

Fackförbundet Pro har fattat beslut om övertidsförbud och förbud mot resor i arbetsärenden på fritiden inom tillämpningsområdet för teknologiindustrins tjänstemannaavtal. Övertidsförbudet omfattar alla som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde och det inleddes den 4 november.

23.10 kl. 10:53

Enligt den enkät som STTK låtit utföra upplever mer än var femte (22 %) av dem som svarat att inomhusluften på arbetsplatsen är rätt dålig eller synnerligen dålig. I arbetstagarposition upplevs inomhusluften som klart sämre än i chefs- eller ledarposition. Mest problem finns det i social- och hälsovårdsbranschen samt i utbildnings- och transportbranschen. Ju större organisation, desto mer problem förekommer det. Mest finns de på den kommunala sidan.