| Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+
11.8 kl. 09:56

Varje röstberättigad Pro-medlem får i augusti röstningsanvisningar och -koder per brev och e-post. Röstningstiden började måndagen den 10.8.2020 klockan 9.00 och upphör fredagen den 4.9.2020 klockan 16.00.

11.8 kl. 11:11

På grund av tekniskt fel hos serviceproducenten har det elektroniska valbrevet för Pros representantskapsval inte sänts. Vi beklagar situationen.

11.6 kl. 13:27

Pro betjänar också på sommaren varje vardag. Via Proplus eller mobilapplikationen kan du ta kontakt 24/7.

11.6 kl. 13:16

Än så länge är det omöjligt att förutspå coronakrisens följder. De ekonomiska prognoserna ser en aning ljusare ut nu än i slutet av mars, men i många branscher är läget fortfarande tufft. Framförallt restaurang- och turismbranschen drabbas hårt.

3.6 kl. 10:26

Fackförbundet Pros medlemmar väljer med fyra års mellanrum hundra ledamöter och högst hundra allmänna suppleanter till representantskapet, som är Pros högsta beslutande organ. Nästa representantskapsval hålls 10.8–4.9.2020. Kandidatnomineringen började 2.3.2020 och slutar 7.6.2020.

28.5 kl. 09:05

Fackförbundet Pros huvudkontor och Helsingfors regionkontor samt Arbetslöshetskassan Pro flyttar i början av juni från Gräsviken till Fiskehamnen. Telefonbetjäningslinjerna är stängda hela dagen på fredag och det förekommer avbrott i Proplus.

26.5 kl. 15:29

Vi utredde till hurdana uppgifter Pro-medlemmarna söker sig och vad man uppskattar i arbetsintervjun. Att söka nytt jobb berättar ofta om att man inte är nöjd med nuvarande arbetsplats.

26.5 kl. 11:48

Enligt en enkät som skickades ut till STTK:s huvudförtroendemän och arbetarskyddsombud upplever var fjärde (24 %) att coronaepidemin har orsakat väldigt stora eller ganska stora problem och utmaningar avseende personalens orkande och den psykiska bördan. 63 procent anser att det i någon mån förekommer problem på arbetsplatsen. En tredjedel (31 %) anser att arbetsgivaren inte i tillräcklig mån eller över huvud taget har fäst uppmärksamhet vid hur personalen orkar, och inte heller har vidtagit tillräckliga åtgärder för att främja orkandet.

25.5 kl. 15:57

Fackförbundet Pro inleder i morgon tisdagen den 25 maj klockan 6 ett två veckor långt övertidsförbud i tillämpningsområdet för ict-branschens tjänstemannaavtal. Pro önskar att arbetsgivarna bär sitt ansvar och kräver att de 24 oavlönade arbetstimmarna i enlighet med konkurrenskraftsavtalet slopas i ict-branschens kollektivavtalsuppgörelse. 

29.4 kl. 15:33

Fackförbundet Pro uppnådde förhandlingsresultat för tjänstemännen i byggbranschen samt för byggämnes- och betongindustrin.

16.4 kl. 14:37

Använder lönsamma företag coronakrisen som käpphäst för att skära ned kostnader? Pro är oroat över verksamhet i strid med den tillfälliga lagändringens anda.

14.4 kl. 10:37

Pros nya rådgivningstelefon svarar på medlemmarnas frågor om permitteringar vardagar klockan 9–12 på nummer 09 17273 420. Permitteringslinjen öppnar tisdagen den 14 april.

9.4 kl. 09:31

Coronaviruspermitteringarna slår hårdast mot tjänstemännen i industrisektorn och servicesektorn, berättar Pros förtroendemän. Förbundet och arbetslöshetskassan bereder sig på rusning genom att börja med en permitteringslinje, som betjänar permitterade medlemmar och genom att stärka sina elektroniska tjänster.

2.4 kl. 14:42

Arbetslöshetskassan Pro betalar arbetslöshetsersättningen så snabbt som möjligt till Pro-medlemmarnas konton även under undantagstillståndet.

1.4 kl. 15:26

Kollektivavtalsuppgörelse uppnåddes förra veckan i finansieringsbranschen efter svåra förhandlingar. Coronakrisen ökade förhandlingarnas svårighetskoefficient. Finansieringsbranschens roll i stävjandet av krisens inverkningar är stor och det hade varit en stor risk om det avtalslösa läget fortsatt länge.  

3.3 kl. 10:33

Fackförbundet Pro uppnådde på morgonnatten förhandlingsresultat om nytt kollektivavtal för tjänstemännen i servicebranschen.

2.3 kl. 19:38

Fackförbundet Pro uppnådde idag ett förhandlingsresultat om nytt kollektivavtal för husteknikbranschen.

2.3 kl. 15:08

Kandidaterna i Pros representantskapsval nomineras nu. Av det nya representantskapet önskas framför allt att det återspeglar medlemmarna.

2.3 kl. 13:27

Fackförbundet Pro tar avstånd från alla sorters trakasserier, mobbning och obehagliga situationer på arbetsplatsen. Pros expert i arbetsmiljö- och jämställdhetsärenden ger tips på hur man kan agera om man själv eller en kollega utsätts för trakasserier av någon form.

2.3 kl. 11:25

Bokningen av Holiday Club-resmål hösten och vintern 2020, som erbjuds Pros medlemmar, öppnas torsdag 26.3.2020 klockan 10. Veckorna som kan bokas är 23/2020–1/2021.