| Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+
18.2 kl. 18:50

Pro fick på tisdag kväll på riksförlikningsmannens byrå ett medlingsbud för pappersindustrins tjänstemän, som strejkar för tredje veckan. Vi informerar om innehållet då parternas förvaltningar behandlat det.

17.2 kl. 16:12

Pros medlemstjänster svarar undantagsvis i telefon klockan 9–14 under vecka 8 och 9. Vi betjänar också elektroniskt.

17.2 kl. 15:44

Det nya kollektivavtalet för tjänstemännen i livsmedelsindustrin godkändes idag i Pros styrelse för avtalsperioden 13.2.2020–28.2.2022. Lönerna höjs 3,3 procent under avtalsperioden och kiky-timmarna avskaffades.

12.2 kl. 18:49

Nytt kollektivavtal har ingåtts för energibranschen för tiden 1.2.2020–28.2.2022. De oavlönade kiky-timmarna slopades. 

12.2 kl. 16:43

Arbetsinställelsen som gäller hela branschens tjänstemän börjar torsdag 13.2 klockan 0.00 omfattar 2 500 tjänstemän. Nästa medling i arbetstvisten är bestämd till i morgon.

11.2 kl. 22:18

Pro och Finlands Maskinbefälsförbund fick sent på tisdag kväll ett medlingsbud i tjänstemännens arbetstvist inom energibranschen. Vi informerar närmare om innehållet då parternas förvaltningar behandlat det.

11.2 kl. 20:33

Förhandlingarna om kollektivavtal för tjänstemännen i pappersindustrin håller på att stranda. Arbetsgivarsidan erbjuder tjänstemännen betydligt sämre avtalsuppgörelse än till Pappersförbundet som företräder arbetarna.

11.2 kl. 12:38

Fackförbundet Pro och Skogsindustrin rf satt i natt i medling av tjänstemännens arbetstvist i pappersindustrin. Förhandlingarna fortsatte idag klockan 10.

10.2 kl. 14:03

Fackförbundet Pro godkände idag den 10 februari förhandlingsuppgörelsen för tjänstemännen i teknologiindustrin till nytt kollektivavtal för tiden 10.2.2020 – 30.11.2021. I Pros förvaltning var man mycket besvikna på Teknologiindustrins stela ideologiska attityd och inflexibilitet, som hindrat kloka alternativ till uppgörelse. 

10.2 kl. 08:40

Fackförbundet Pro och Teknologiindustrin rf fick ett förhandlingsresultat om kollektivavtalet för tjänstemännen i teknologiindustrin natten mellan söndag och måndag. Arbetsinställelsen upphör om förbundens förvaltningar godkänner förhandlingsresultatet på sina möten på måndag.

9.2 kl. 22:43

Tjänstemännens två veckor långa strejk i separat utvalda företag i teknologiindustrin börjar natten mellan söndag och måndag. Strejken omfattar ungefär 90 företag och 10 000 tjänstemän. Pro fortsätter medlingen på natten.

9.2 kl. 20:47

Tjänstemännen i planerings- och konsultbranschen inleder förbud att flexa från måndag 10.2.

8.2 kl. 17:15

Fackförbundet Pro har förkastat medlingsbudet i tjänstemännens arbetstvist i teknologiindustrin. Pro anser att medlingsbudet till sina väsentliga delar är sämre än de uppgörelser som godkänts den här avtalsomgången. Samtidigt har Pro meddelat om utvidgning av och fortsättning på strejken i teknologiindustrin.

8.2 kl. 01:48

Förlikningsman Jukka Ahtela gav 8.2.2020 ett medlingsbud i arbetstvisten mellan Fackförbundet Pro rf och Teknologiindustrin rf. Parterna svarar på medlingsbudet lördag 8.2 klockan 17.

7.2 kl. 13:10

Statens huvudavtalsorganisationer Fackförbundet Pro, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL berättade idag den 7 februari vid förhandlingsbordet om sina målsättningar för avtalsomgången.

6.2 kl. 19:21

Fackförbundet Pros styrelse godkände idag den 6 februari nya kollektivavtal för 9 000 tjänstemän i kemibranschen och 1 500 tjänstemän i konsumtionsvarubranscherna.

5.2 kl. 23:33

Pro fick på onsdag kväll förhandlingsresultat för kemibranschen och konsumtionsvarubranscherna. Vi informerar om inne hållet i förhandlingsresultatet då förhandlingsresultatet behandlats i båda parternas beslutande organ på torsdag.

5.2 kl. 16:11

Den nya arbetsinställelsen Pro varslat om gäller tjänstemännens arbetsskift i pappersindustrin som börjar mellan torsdag 20.2 klockan 0.00 och onsdag 26.2 klockan 23.59. Bakgrunden är att man vill påskynda förhandlingarna.

30.1 kl. 11:11

Fackförbunden som avtalar om de offentligt anställdas arbetsvillkor har beslutat att säga upp sina tjänte- och arbetskollektivavtal med kommunerna, staten, universiteten och Avainta-branscherna. Kyrkans kollektivavtal sades upp redan tidigare.

27.1 kl. 16:52

Fackförbundet Pros tjänstemän och tekniska tjänstemän i mediebranschen uppnådde förhandlingsresultat söndagen den 26 januari. Det slutliga kollektivavtalet ska ännu godkännas i förbunden.