| Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Det kan förekomma korta avbrott i Proplus och de elektroniska blanketterna den 22 januari klockan 15–21, då datasystemen uppdateras. 

19.1 kl. 14:07

Kollektivavtalsförhandlingarna i kartong- och pappersförädlingsindustrin framskred till förhandlingsresultat. Vi informerar närmare om förhandlingsresultatet då det godkänts i förhandlingsparternas beslutsfattande organ.

17.1 kl. 10:46

I förhandlingarna om förnyande av kollektivavtalet för PALTAs tjänstemän uppnåddes igår ett förhandlingsresultat.

16.1 kl. 16:26

– Vi har kommit lite framåt i medlingen, men de centrala tvistefrågorna är ännu olösta, säger riksförlikningsman Helle.

15.1 kl. 13:25

Det blev ingen strejkdag i onsdag på arbetsplatserna i pappersindustrin. Pro och Skogsindustrin godkände medlingsbudet.

15.1 kl. 10:25

Fackförbundet Pro och Skogsindustrin svarar på medlingsbudet senast måndag 15.1.2018 klockan 13.

12.1 kl. 14:17

– Om de förverkligas stoppar strejkerna många funktioner och leder till nedkörning av produktionen, bedömer pappersindustrins ansvariga ombudsman Jari Uschanov från Fackförbundet Pro.

11.1 kl. 18:44

Medlingen i finansieringsbranschens arbetstvist fortsätter tisdagen den 16 januari.

9.1 kl. 19:58

- Arbetsgivaren håller hårt fast vid sin modell och löneförhöjningsnivå, berättar servicebranschens ansvariga ombudsman Iiris Ben Aissa från Fackförbundet Pro.

9.1 kl. 19:43

- Vi förhandlar fortfarande om löneförhöjningsmodellen, berättar ansvariga branschombudsmannen Jari Uschanov.

9.1 kl. 16:54

Medlingen i finansieringsbranschens arbetstvist fortsätter på torsdag eftermiddag.

9.1 kl. 12:47

–  Skogsindustrin håller med sitt eget agerande på att orsaka omfattande störningar på arbetsmarknaden de närmaste veckorna, bedömer Fackförbundet Pros ansvariga ombudsman för pappersindustrin Jari Uschanov.

4.1 kl. 10:03

Finansieringsbranschens arbetsgivarorganisationer kommer i sitt meddelande om strejken med felaktiga påståenden om lördagsarbete. Fackförbundet Pro har inte vetskap om ett enda fall där man inte skulle ha lyckats avtala lokalt om lördagsarbete.

3.1 kl. 16:12

Finansieringsbranschens andra strejk förverkligas den 4–5 januari. I förhandlingarna är det fortfarande veckoslutsarbete som skapar friktion. Arbetsgivarsidan motsätter sig fackförbundens förslag om lokalt avtalande i frågan.

2.1 kl. 15:59

Flitiga jobbsökare upplever beslutsfattarnas tal om lata som lever på stöd som ärekränkning. Aktiveringsmodellen gör också utbetalningen av arbetslöshetsstöd långsammare. – Jag beklagar redan i förväg förlängda behandlingstider, säger Arbetslöshetskassan Pros chef Mervi Ruokola.

2.1 kl. 14:48

Fackförbundet Pro har gett strejkvarsel i dag tisdag. Orsaken till arbetsstridsåtgärderna i pappersindustrin är arbetsgivarnas oskäliga krav på försämringar i branschen, där produktiviteten och lönsamheten är ypperlig.

29.12 kl. 15:27

Arbetsblockaden stoppar skötseln av finansieringsbranschens beställningar och felreparationer i ict-branschen den 4-5 januari. Stöd och solidaritet mellan olika branscher är svar på arbetsgivarförbundens hårda linje i kollektivavtalsförhandlingarna.

27.12 kl. 11:36

Riksförlikningsman Minna Helle twittrade på förmiddagen att hon inte har förutsättningar att medla före den två dygn långa strejken som börjar i morgon den 28 december. Nästa medling är 2.1 klockan 12. Strejken gäller alla banktjänstemän på vilka det tillämpas finansieringsbranschens eller Danske Banks tjänstemannaavtal.

21.12 kl. 13:19

Pros telefontjänst betjänar under julens mellandagar 27–29.12 klockan 9–13. Också Arbetslöshetskassan Pros telefonväxel betjänar begränsat under julveckan.

20.12 kl. 17:04

Medlingen mellan Fackförbundet Pro och arbetsgivarförbunden Finans Finland och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta ledde inte till resultat och nya tider för möte under ledning av riksförlikningsmannen har inte överenskommits. Sålunda var Pro tvunget att varsla om en andra strejk i finansieringsbranschen. Om avtal inte uppnås före det, genomförs den andra strejken 4–5.1.2018. Strejkvarsel gavs också av Fackförbundet Nousu, som representerar tjänstemännen vid Nordea samt av de högre tjänstemännens YTN. Strejkvarslet omfattar därmed allt arbete i finansieringsbranschen. Också Danske Banks personalförening varslade om egen strejk i Danske Bank.

19.12 kl. 14:10

– Det är skäl att vara orolig över situationen, säger riksförlikningsman Helle.

  • Kommer svenskarna att erövra Levi? Unionens ordförande Martin Linder svarar.

Snabbgallup

Ingår veckoslutsarbete i ditt arbete?